Az Avatarról bővebben

"Amikor felhagysz az ÉN teremtésével, akkor kezdesz TE megjelenni."
(Harry Palmer, az
Avatar® anyagok megalkotója)

Egy Avatar hallgató tollából...

„Az Avatar szervezet hisz abban, hogy jobb világot tudunk teremteni azáltal, hogy az egyes emberek tudatszintjének emelésével növeljük az egész emberiség tudatosságát. Ezzel a céllal összhangban, az Avatar tanfolyam egy 9 napos, nem –vallási jellegű  kurzus, amely lehetővé teszi az embereknek, hogy újra összekapcsolódjanak valódi, spirituális énjükkel.
    A tanfolyam során a résztvevők felfedezik aktuális ügyeik, problémáik és aggodalmaik forrását; olyan módszereket sajátítanak el, melyek segítségével ezeket könnyedén felszámolják, és ennek következményeképpen képessé válnak az általuk vágyott élet megteremtésére. Ez az, amit tudatosan, szándékainknak megfelelően élt életnek hívunk.”

Mi az Avatar?

Az Avatar a jelenleg elérhető egyik leghatékonyabb és legtisztább önfejlesztő program. Egy sor olyan gyakorlati feladatból áll, ami lehetővé teszi, hogy újra felfedezd önmagad, és képes légy a tudatodat összehangolni mindazzal, amit el akarsz érni. Segítségével egyedülálló felismeréseid és meglátásaid születnek. Senki nem mondja meg, hogy miben higgy, vagy ki vagy valójában. A program során te magad fedezed fel saját magadat.

Miben segít az Avatar?

  • Szeretnél megszabadulni azoktól a régi korlátoktól, amelyek boldogságod útjában állnak?
  • Szeretnéd hiteidet** összhangba hozni azokkal a célokkal, amelyeket el akarsz érni?
  • Szeretnél magabiztosabb lenni a képességeidben, hogy saját életedet irányítsd?
  • Szeretnéd megtapasztalni és kifejezni magasabbrendű, bölcsebb, békésebb énedet?
  • Szeretnéd, ha képes lennél felülemelkedni a világ küzdelmein és fájdalmain és annak látni azokatamik valójában?
  • Szeretnéd megtapasztalni azt a tudatállapotot, amelyet a különböző tradíciók megvilágosodásként írnak le?

    Az Avatar neked való!

Mitől más az Avatar?

Ahelyett, hogy egy újabb életvezetésről szóló hitrendszert adna át, az Avatar felébreszti benned a hitek** teremtésének és leépítésének természetes képességét. Ezzel a jártassággal életedet az általad meghatározott tervnek megfelelően formálhatod át.

Hogyan működik az Avatar?

Saját hiteid** valójában a létezésedet alakító legerősebb befolyásoló tényezők. Meghatározzák, hogy mit és hogyan érzékelsz. Befolyással bírnak a gondolataidra, elvárásaidra, és tetteidre. Formálják személyiségedet. és arra is hatással vannak, hogy mások miként látnak téged és mit váltasz ki belőlük.
Próbaképpen végezd el ezt a rövid gyakorlatot: Szűrőgyakorlat

**A "hit" kifejezést az Avatar során nem vallásos, hanem tágabb filozófiai értelemben használjuk: "igaznak elfogadott vélekedés". (Az angol nyelvben ez a "belief" szónak felel meg, míg a vallásos hit a "faith". A magyar nyelvben erre egy szót használunk.) Hiteink alatt tehát azokat a gondolkodási sémáinkat, értékrendünket, beállítódásainkat, stb. értjük, amelyek egyfajta  belső szűrőrendszerünkként meghatározzák, hogyan vélekedünk a dolgokról, a világról. Ezeknek a belső sémáinknak egy részével tisztában vagyunk, más részének viszont nem vagyunk a tudatában. Ez utóbbiak mintegy láthatatlan mozgatórugókként működnek a tudatunkban, és nem kevésbé befolyásolják az életünket, mint az előbbiek. Sőt, néha erőteljesebb hatást gyakorolnak ránk, mint azok a dolgok, amelyekről tudatosan hisszük, hogy hisszük...

Avatar nélkül…

az emberek életét a legmélyebb, leginkább elutasított láthatatlan hiteik** irányítják. Képzeld el, hogy azok az emberek, akiktől félsz, akiket a legkevésbé szeretsz, és akik a legrosszabb hatással vannak rád, automatikusan meghatározzák döntéseidnek legalább 90%-át.  

Az Avatar története

Az Avatar szó jelentése a Wikipédia alapján:
    „A hinduizmuisban az avatár egy Halhatatlan Lény inkarnációja (megtestesülése), vagy magáé a Legfelsőbb Lényé. A szanszkrit Avatāra szóból ered, amelynek jelentése „földreszállás”, mint ahogy rendszerint a halandó világba való leereszkedést is jelent valamilyen különleges céllal… A Gonosz megsemmisítésén kívül egy avatárnak éppolyan fontos célja, hogy az embereket visszavezesse a helyes útra.”

Az Avatar – tudati fejlődés – anyagainak megalkotója Harry Palmer (eredetileg mérnöki pályán indult, majd angol nyelv- és irodalomtudomány, filozófia és oktatáspszichológia szakon végzett, majd tanárként dolgozott), aki feleségével Avra Honey-Smith-szel és munkatársaival együtt megalapította a Star’s Edge International nevű szervezetet, amely az Avatar központjában, Floridában működik.

Az Avatar tanítások során azt a létállapotot nevezzük Avatarnak, amikor képes vagy létezésed bármely oldalát a teremtő nézőpontjából szemlélni.

Van-e köze az Avatarnak az Avatar c. filmhez, illetve az avatar képekhez?


James Cameron 2009. decemberében bemutatott Avatar c. filmjében egy földi ember a Pandora nevű hold lényének az alakjában testesül meg.

    Az avatar olyan kis méretű képecske, amelyet a felhasználók a saját arcképük helyett közzétehetnek fórumokban, blogokban, és további webhelyeken, azért, hogy a világhálón (a virtuális világban) ezzel a képpel azonosítsák magukat.

    Ennyiben kapcsolódik mindhárom dolog az eredeti szanszkrit fogalomhoz: valaki vagy valami másban megtestesülni: Az Avatar fejlődés esetében te magad vagy a teremtő (közös tudatosság) megtestesülése. Más szóval a meghatározhatatlan és mindent átfogó tudatosság (isten, teremtő, energiamező, …) jelenik meg az egyes emberek tudatában (mint Én-tudat) és fizikai síkon az emberi testben.

http://www.avatarepc.com
http://www.avatar.hu